Landšafta bonuss

From 1100AD Wiki
Jump to: navigation, search

Ainavas bonusi[править]

Dažos serveros , junitiem saņem bonusu uzbrukumam un dzīvībai atkarībā no ta,uz kāda ainava ir rutiņā, kur atrodāš armija.

Bonusu lielums[править]

Uzbrukuma un aizsardzības bonusu koefficienti:

  • Ļoti labs - 2,5
  • Labs - 1,65
  • Slikts - 0,7
  • Ļoti slikts - 0,3
Ландшафтные бонусы лат.png

Piemērs, šķēpnesis ļoti labs uzbrukumā atrodoties ainavā "zāle". Tas nozīmē , ka viņa uzbrukums pieaugs 2,5(koefficients "ļoti labs") reizes, ja armija atrodās uz zāles. Tā pat šķēpnesis ir labs aizsardzībā, atrodoties tajā pašā ainavā.Tas nozīmē, ka junita dzīvība pieaugs 1,65reizes, ja armija atrodās uz zāles.

Ainavas bonusi\debonusi neietekmē junitu ātrumu! Ātrumu samazina tikai mežuun klinti šķērsošana.'

Rezultāti[править]

No visa ugstāk minetā var salidzināt junitus un secināt:

  • Gandŗīz visi stēlnieki ir labi mežā un uz kalniem, jo īpašī uz aizsardzības celtnēm- sargtorņiem, aisargmūriem и vārtiem.
  • Kavalērija ir laba uz gludas virsmas-uz zāles vai uz smiltīm.
  • Kājnieki ir loti savdabīgi-praktiski katram kājnieku veidam ir savs unikāls bonus.
  • Ar kara tehniku izdevigāk šaut no augstiem kalniem.
  • Kuģiem lielgabalu uzbrukums darbojās tikai tad, kad kuģis ir uz ūdens.

1.Padoms:Lai sasniēgtu maksimālo uzbrukūmu pienemiet kauju uz tādā ainavā, kurā Jūsu karapulkiem ir bonus.
2.Padoms: Sāciet kauju tadā ainavā, kur pretniekam armijām ir debonus. Piemēram , pretniekam ir daudz jātnieku , bet jums parsvarā strēlnieki.Labak paslēpties mežā-jātniekiem karot mežā ir neparocīgi.